Marsz Solidarności z Białorusią – II rocznica rewolucji 2020 roku

Kochani!

Dwa lata temu na Białorusi doszło do największego zrywu obywatelskiego od czasu odzyskania niepodległości. Białorusinki i Białorusini powiedzieli głośne i wyraźne NIE prawie 20-letnim dyktatorskim rządom Aleksandra Łukaszenki. Pomimo licznych aresztować i tłumienia protestów ogień wolności nie zgasł wśród białoruskiej opozycji, a rozprzestrzenił się po licznych społecznościach emigracyjnych ciągle twardo powtarzając: Swietłana Cichanouska jest legalną i demokratycznie wybraną Prezydent Białorusi. W lutym tego roku ogień wojny rozpalił się na Ukrainie, pokazując światu jasno jakiej Europy chce Władimir Putin i jego marionetka Aleksander Łukaszenko.

Na Ukrainie i na Białorusi płonie ogień walki o prawo do przynależności do wolnej, demokratycznej Europy. Białoruska Rada Koordynacyjna na emigracji stale walczy o poparcie do objęcia rządów, a białoruski ochotniczy pułk im. Kastusia Kalinowskiego, jednego z liderów powstania styczniowego na Litwie i Białorusi, od 24 lutego walczy o niepodległą Ukrainę. Również w Krakowie Białorusini walczą o ponowną uwagę i wsparcie dla ich narodowej sprawy.

9 sierpnia o godzinie 19.00, w dwuletnią rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, odbędzie się Marsz Solidarności z Wolną Białorusią. Marsz ruszy z placu Wielkiej Armii Napoleona i przechodząc obok pomnika Tadeusza Kościuszki uda się na Rynek Główny pod pomnik Adama Mickiewicza. Weźcie ze sobą flagi Wolnej Białorusi, Ukrainy, Unii Europejskiej oraz Polski, razem ze śpiewem na ustach przypomnijmy o walce naszych bratnich narodów na wschodzie o wolność i praworządność. Przypomnijmy twarze wszystkich ofiar politycznych Łukaszenki oraz bratobójczej wojny na Ukrainie. Pokażmy światu, że Polska jest światowym centrum słowa SOLIDARNOŚĆ.

Jeśli chcesz nam pomóc przy współorganizacji wydarzenia, jako wolontariusz lub fotograf, napisz do nas koniecznie w prywatnej wiadomości.

Жыве Беларусь 🤍❤️🤍

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *