454 rocznica Unii Lubelskiej – Manifestacja w Krakowie

Już 1 lipca 2023 r. będziemy mieli okazje do uczczenia 454 rocznicy Unii Lubelskiej, która na wieki wpłynęła na europejską rodzinę narodów. Wspólnie Polska, Litwa, Białoruś i Ukraina przeszły wiele burzliwych lat dla Europy, a nawet dziś walka o demokrację i europejskość się jeszcze nie skończyła. Uczcijmy wspólnie wysiłek naszych przodków na rzecz budowy wspólnoty europejskiej naszych narodów oraz pokażmy naszą wspólną solidarność i zaangażowanie w budowę wolnej Białorusi i Ukrainy w Unii Europejskiej.

Manifestacja odbędzie się 1 lipca br. o godz. 15:00 pod pomnikiem Adama Mickiewicza na Rynku Głównym w Krakowie. Pokażmy wspólnie, że nie ma wolnej i demokratycznej Europy bez Białorusi i Ukrainy. Weźmy ze sobą flagi polskie, litewskie, białoruskie, ukraińskie, unijne i historyczne. Pokażmy, że możemy być znowu razem.

Po manifestacji zapraszamy Was na panel dyskusyjny o temacie „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej – narody Rzeczpospolitej we współczesnym świecie”, który będzie poruszał geopolityczną sytuację Białorusi i Ukrainy oraz ich społeczności w Polsce i Litwie. Panel odbędzie się o godz. 16:00 w Klubie pod Jaszczurami na Rynku Głównym 8, a panelistami w nim będą przedstawiciele społeczności białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej w Krakowie, o których więcej info już wkrótce.Bądźcie razem z nami!


Вже 1 липня 2023 року ми матимемо нагоду відзначити 454-ту річницю Люблінської унії, яка протягом століть впливала на європейську сім’ю народів. Разом Польща, Литва, Білорусь та Україна пережили багато турбулентних для Європи років, і навіть сьогодні боротьба за демократію та європейськість ще не закінчена. Давайте разом відзначити зусилля наших предків у розбудові європейської спільноти наших націй і продемонструвати нашу спільну солідарність та відданість справі побудови вільних Білорусі та України в Європейському Союзі.

Демонстрація відбудеться 1 липня цього року. в. 15:00 біля пам’ятника Адаму Міцкевичу на площі Ринок у Кракові. Давайте разом покажемо, що без Білорусі та України немає вільної і демократичної Європи. Візьмімо з собою прапори Польщі, Литви, Білорусі, України, прапори ЄС та Речі Посполитої. Покажімо, що знов можемо бути разом.

Після маніфестації запрошуємо на дискусійну панель на тему «Від Люблінської унії до Європейського Союзу – народи Речі Посполитої в сучасному світі», на якій обговорюватиметься геополітичну ситуацію Білорусі та України та їхніх громад у Польщі та Литві. Панель відбудеться о 16:00 у Klub pod Jaszczurami на Rynek Główny 8; учасниками дискусії будуть представники білоруської, литовської та української громад у Кракові, більше інформації про які згодом.Будьте з нами!


Ужо 1 ліпеня 2023 г. мы будзем мець магчымасць адзначыць 454-ю гадавіну Люблінскай уніі, якая на працягу стагоддзяў уплывала на еўрапейскую сям’ю народаў. Польшча, Літва, Беларусь і Ўкраіна разам перажылі шмат бурных для Эўропы гадоў, і нават сёньня барацьба за дэмакратыю і эўрапейскасьць ня скончылася. Давайце разам шанаваць намаганьні нашых продкаў у пабудове эўрапейскай супольнасьці нашых народаў і прадэманстраваць нашу агульную салідарнасьць і адданасьць справе пабудовы вольных Беларусі і Ўкраіны ў Эўрапейскім Зьвязе.

Дэманстрацыя адбудзецца 1 ліпеня гэтага года. ст. 15:00 ля помніка Адаму Міцкевічу на плошчы Рынак у Кракаве. Давайце разам пакажам, што без Беларусі і Украіны няма свабоднай і дэмакратычнай Еўропы. Возьмем з сабой сцягі Польшчы, Літвы, Беларусі, Украіны, сцягі ЕС і Речы Паспалітай. Давайце пакажам, што мы можам зноў стаяць разам, бок аб бок.

Пасля дэманстрацыі запрашаем на дыскусійную панэль на тэму «Ад Люблінскай уніі да Еўрасаюза — народы Рэчы Паспалітай у сучасным свеце», на якой будуць абмяркоўвацца геапалітычнае становішча Беларусі і Украіны і іх суполкі ў Польшчы і Літве. Панэль адбудзецца а 16:00 у Klub pod Jaszczurami па адрасе Rynek Główny 8; удзельнікамі дыскусіі стануць прадстаўнікі беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх суполак у Кракаве, больш падрабязная інфармацыя аб якіх будзе пададзена пазней.Будзьце з намі!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *