FUNDACJA JAGIELLONICA

Za wolność Waszą i Naszą | За нашу і вашу свабоду | Už mūsų ir j ūsų laisvę

OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ

Wolność, Całość, Niepodległość

Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! bo godzina wspólnego wyzwolenia juz wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty.

Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego, 22 styczeń 1863 r.

FUJI5390
Eryk Ruta
IMG20220912124632

KIM JESTEŚMY?

Jednoczymy narody i społeczności wokół idei Rzeczpospolitej, dbamy o pamięć naszych przodków i ochronę wartości i kultury ich przodków.
W skład naszego zespołu wchodzą Polacy, Białorusini i Ukraińcy rozsiani po całej Europie, ale zjednoczeni wspólnymi celami: Europy wolnej, demokratycznej i zjednoczonej.

Nasze projekty

FUJI5390

Zgromadzenia publiczne

Zwracamy uwagę opinii publicznej na wydarzenia w państwach dawnej Rzeczpospolitej oraz świętujemy wspólne wydarzenia historyczne.

Eryk Ruta

Integracja społeczności

Integrujemy społeczności narodów dawnej Rzeczpospolitej, uczymy poznawania innych kultur oraz uczymy przydatnych umiejętności.

IMG20220829195621

Badania i panele dyskusyjne

Prowadzimy badania i tłumaczymy teksty narodów dawnej Rzeczpospolitej oraz organizujemy i bierzemy udział w debatach i panelach dyskusyjnych.

Budujmy jutro razem!

Chciałbyś nam pomóc? Zgłoś się do nas! 
Wesprzyj nasze działania, abyśmy mogli rozwijać nasze projekty!
Dołącz do nas i wspólnie twórzmy wspólnotę!